Terms and conditions

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA USLUGA NA WEB STRANICI WWW.ERGO-TEHNIKA.COM

Internet stranica www.ergo-tehnika.com može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uvjetima zahtjeva za ponudom koji su niže navedeni.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja usluge za kreiranje info-ponude prije korištenja web stranice www.ergo-tehnika.com u svrhu ostvarivanja zahtjeva za ponudom proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenjem internet stranice www.ergo-tehnika.com zbog prikupljanja informacija o proizvodima ili zahtjevom za info-ponudu o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Općim uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu zahtjeva za ponudom proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu.

1. Opće odredbe

Svi podaci na Internet stranici www.ergo-tehnika.com prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Točne informacije možete pronaći na stranicama proizvođača.
Ergo-tehnika ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Klijenta i Ergo-tehnike. Ergo-tehnika ove Opće uvjete stavlja na raspolaganje Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice www.ergo-tehnika.com u svrhu ostvarivanja zahtjeva za ponudom proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem kreiranju info-ponude proizvoda ili posjećivanja ove internet stranice zbog dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da su s istima suglasni. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima zahtjeva za ponudom, Ergo-tehnika ih upućuje da ne koriste Internet stranice www.ergo-tehnika.com u svrhu zahtjeva za ponudom proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

1.1 Pojmovi

U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje:
Ergo-tehnika:Ergo-tehnika obrt za trgovinu i konzulting Cvjetna 2, 51000 OIB: 26857097928 Žiro račun: 2402006-1140138365 IBAN: HR 1924020061140138365

www.ergo-tehnika.com - Internet stranica u vlasništvu Ergo-tehnike;
Klijent: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.ergo-tehnika.com;
Posjetitelj Internet stranice:osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.ergo-tehnika.com, te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda;
Korisnici:Klijenti i Posjetitelji stranica zajedno;
Korisnički podaci - cjelina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Stranice kojom se može pristupiti Proizvodima.
Korištenje www.ergo-tehnika.com:pristup stranici www.ergo-tehnika.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine;

Online kupnja: ostvarivanje zahtjeva za ponudom proizvoda putem www.ergo-tehnika.com;
Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj vam šaljemo ponudu s popustima i cijenama;
Proizvodi:svi proizvodi koji su istaknuti na www.ergo-tehnika.com, a koje je moguće vidjeti u našem poslovnom prostoru

Sadržaj uključuje :

 • sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način

 • sadržaj svakog e-mail a kojeg Ergo-tehnika šalje Korisnicima

 • informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Ergo-tehnika u određenom razdoblju

 • informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Ergo-tehnika ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju

 • Podaci o Ergo-tehnika

Usluga: usluga stranice isključivo na javno raspoloživim dijelovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;
Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

1.2. Pristup Internet stranici

Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

1.3. Prihvaćanje Općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici www.ergo-tehnika.com predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem www.ergo-tehnika.com smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Ergo-tehnika otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Klijent nije pročitao Opće uvjete.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Obveze korisnika prilikom korištenja

Korisnik se obvezuje da neće:

 • Koristiti Internet stranicu Ergo-tehnika na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima.

 • Unositi na Internet stranicu Ergo-tehnika ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Ergo-tehnika.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Ergo-tehnikaili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Ergo-tehnikau ili bilo kojoj trećoj strani.

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

Ergo-tehnika izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Korisnici www.ergo-tehnika.com mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje isključivo na mjesta koja dozvoli Ergo-tehnika, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Ergo-tehnika zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava sve postavljene sadržaje te izbriše sadržaje koji ne odgovaraju gore navedenim pravilima.

Fotografije proizvoda prikazane na www.ergo-tehnika.com su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Ergo-tehnika ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Klijenti vide na zaslonu svog monitora.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Fotografije, tekstovi, te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, kopirati, distribuirati, transferirati trećim stranama, mijenjati i/ili oštećivati, koristiti za nadovezivanje, izlagati, koristiti u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta, odstranjivati oznake koje označuju autorsko pravo Ergo-tehnikanad sadržajem kao ni sudjelovati u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka Ergo-tehnikaa.

Sadržaj, onako kako je definiran u točki 1.1 uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Stranici, isključivo je vlasništvo Ergo-tehnikai zaštićen je domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njegova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Ergo-tehnika zadržava sva autorska prava stečena na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje) za korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Sav softver koji se koristi na www.ergo-tehnika.com vlasništvo je Ergo-tehnika ili dobavljača softverskih rješenja i također je zaštićen propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Nije dozvoljeno korištenje stranice www.ergo-tehnika.com ili bilo kojeg njenog sadržaja u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing“ tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Ergo-tehnika(uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izravne pisane dozvole Ergo-tehnika. Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Ergo-tehnika bez izravne pisane dozvole Ergo-tehnika.

Ergo-tehnika ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.ergo-tehnika.com, od strane Korisnika ili bilo koje treće osobe koja nije ovlaštena osoba Ergo-tehnike. Ergo-tehnika također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Klijentu time što se Klijent oslonio na informacije dobivene putem www.ergo-tehnika.com. Klijenti preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.ergo-tehnika.com.

2.3. Odricanje od odgovornosti

2.3.1.Korištenje

Ergo-tehnika se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

2.3.2.Uređaji

Ergo-tehnika se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.ergo-tehnika.com i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.ergo-tehnika.com ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Ergo-tehnika.

2.4. Izmjena Općih uvjeta

Ergo-tehnika je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.ergo-tehnika.com, pod uvjetom javne objave na www.ergo-tehnika.com Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Ergo-tehnikabilo kakve odgovornosti.

2.5. Točnost osobnih podataka

Prilikom korištenja www.ergo-tehnika.com Internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Ergo-tehnikada uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.

2.6. Prijave povrede zaštite i prava

Ergo-tehnika poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

2.7. Informiranje Korisnika

Ergo-tehnika se obvezuje na Internet stranici www.ergo-tehnika.com redovno održavati i davati Posjetiteljima i Klijentima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima

2.8. Predugovorna obavijest

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Ergo-tehnika će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o: 
1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti 
2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte 
3. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka 
4. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji 
5. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti. 
Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima.
Ergo-tehnika će dostaviti Klijentu kao potrošaču u smislu odredaba spomenutog Zakona o zaštiti potrošača potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Klijent je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

2.9. Isključenje od odgovornosti Ergo-tehnika

Ergo-tehnika nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Klijenta. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja, ukoliko Klijent zaboravio svoju lozinku, ili će isti postat poznat trećoj osobi. Ergo-tehnika svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom. Promjena podataka je moguća nakon prijave, na Osobnoj stranici, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Ergo-tehnika nije odgovoran zbog oštećenja i neispravnosti nastalih promjenama registriranih podataka

3. PROCES KREIRANJA INFO-PONUDE

Kreiranje ponude

Nakon traženje željenih proizvoda i/ili usluga na stranicama Ergo-tehnika. Najjednostavniji oblik pretrage jest putem tražilice koja se nalazi pri samom vrhu stranice na sredini. Korisnik upisuje traženi pojam i odabire opciju „Traži“. Ukoliko želi detaljnije pretraživati, odmah pored opcije „Traži“ Korisnik može odabrati kategoriju unutar koje želi pretraživati zadani pojam. U ponuđenim rezultatima pretrage Korisnik vrši odabir. Nakon odabira preferiranog rezultata pretraživanja, Korisnik se upoznaje sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuti svi potrebni detalji koji uključuju, ali se ne ograničavaju na : naziv, opis, cijenu dostave i slično. Ukoliko se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Ergo-tehnika naveo sve detalje o istom, odabire opciju „Dodaj u košaricu “. 

Informativna ponuda

Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda i usluga, Korisnik odabire opciju „info-ponuda “ u gornjem desnom kutu stranice www.ergo-tehnika.com. Korisniku u tom trenutku biva prikazan cjelokupan sadržaj info-ponude. U tom trenutku Korisniki može pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode ili usluge te regulirati njihovu količinu. Nakon procesa uređivanja sadržaja info-ponude, Korisnik odabire opciju „ažuriraj košaricu“ kako bi spremio željene promjene. U trenutku kada je Korisnik zadovoljan s konačnim sadržajem svoje Info-ponuda za kupovinu, odabire opciju „odjava “ kako bi nastavio proces kupovine. 

Dostava 

U ovom koraku Korisnik unosi podatke za dostavu. Polja označena crvenom zvjezdicom su obavezna. Ergo-tehnika dostavu vrši isključivo na području Republike Hrvatske putem renomiranih dostavnih službi. Nakon unošenja svih potrebnih podataka, Korisnik odabire opciju „IMEIMEIME “.

Konačni pregled 

Ovaj konačni korak u procesu internet kupovine predstavlja mjesto na kojemu Korisnik može pregledati sve unesene detalje o dostavi, sadržaju info-ponude, ukupnoj vrijednosti i slično, prije nego iste konačno odobri (ovaj se korak smatra predugovornom obavijesti sukladno xxxx). Ukoliko neki od podataka eventualno nije točno unesen, Korisnik se korištenjem opcije „Natrag“ može vratiti na korak gdje je iste unio i izmijeniti ih. Nakon što se Korisnik detaljnom provjerom uvjeri da su svi uneseni podaci točni odabire opciju „naruči “. Ukoliko je narudžba uspješno zaprimljena od strane Ergo-tehnike, Klijentu će biti prikazana poruka „Narudžba uspješno zaprimljena “. Na E-mail adresu Korisnika Ergo-tehnika dostavlja e-mail s detaljima o narudžbi. Ukoliko je došlo do greške prilikom elektroničkog procesiranja narudžbe, Korisniku se prikazuje poruka „Narudžba nažalost nije uspjela“. U navedenom slučaju narudžba se ne smatra izvršenom.

3.2. Nemogućnost isporuke

Ukoliko Ergo-tehnika nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Klijent ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni Klijentu.

3.3. Izjava o konverziji – Conversion statement

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke. 

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u lokalnu valutu. Kupca prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. 

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici. 

Conversion statement 

If there are prices shown in currencies other than Croatian Kuna, we state that those prices are calculated according to the current exchange rate of Croatian National bank, and they serve only as information for buyers. The charged price can be different than those displayed here. 

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

4. REKLAMACIJE NA PROIZVODE I PODNOŠENJE PRIGOVORA

4.1. Kvaliteta proizvoda

4.2. Izjava o jamstvu i servisni uvjeti

Za sve proizvode za koje Ergo-tehnika daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Klijent je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.

Ergo-tehnika jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Ergo-tehnika se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Klijent je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni list smatra se punovažnim uz predočenje računa, bez obzira na to da li je spomenuti jamstveni list ovjeren ili nije ovjeren od strane Ergo-tehnikaa. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

4.3. Odgovornost za materijalne nedostatke

Ergo-tehnika odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). 

Ergo-tehnika odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Ergo-tehnika odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. 

Ergo-tehnika ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. 

Materijalni nedostatak postoji:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Klijent nabavlja, a koja je bila poznata Ergo-tehnikau ili mu je morala biti poznata,

 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

 • kad je Ergo-tehnika predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Klijent mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Ergo-tehnikaa, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Klijent na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Ergo-tehnika nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. 

Ergo-tehnika ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Klijentu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Ergo-tehnika odgovara i za nedostatke koje je klijent mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

5. DOSTAVA

5.1. Dostava u RH i ostale zemlje

Putem www.ergo-tehnika.com moguće je izvršiti kupnju proizvoda isključivo na teritoriju Republike Hrvatske što podrazumijeva i dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.
Korištenjem www.ergo-tehnika.com Ergo-tehnika smatra da je korisnik upoznat s Općim uvjetima zahtjeva za ponudom te da iste prihvaća. Ergo-tehnika otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik www.ergo-tehnika.com nije pročitao Uvjete zahtjeva za ponudom.

5.2. Izvršavanje dostave

Dostavu radi Ergo-tehnika (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne službe. Dostava se radi na prag kućne ili poslovne adrese te putem kioska Tiska

5.3. Isporuka klijentu

Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnicu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi. 

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Klijent već samo do ulaza u stambenu zgradu.

5.4. Cijene dostave

Dostava za sve narudžbe od 500,00 kn i više je besplatna za sve načine dostave. Cijena dostave za sve narudžbe do 499,99 kn iznosi 25,00 kn ukoliko dostava stiže na odabranu adresu.

Cjenik dostave ne primjenjuje se za vrijeme akcija i promocija koje imaju drugačije uvjete dostave.

Cijena dostave uvijek je zasebno prikazana i ispisana na računu ukoliko se radi o visini iznosa narudžbe koju Ergo-tehnika uvjetuje na svojim stranicama tj. Ergo-tehnika naplaćuje Klijentu uslugu dostave Proizvoda sukladno cjeniku unutar 'Načini dostave' objavljenom na stranicama. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

6. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

6.1. Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Ergo-tehnika se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika www.ergo-tehnika.com stranica, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Prije pristupa određenim sadržajima za Korisnike je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Korisnika. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Ergo-tehnikau daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

6.2. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Korisnik odabirom opcije „XXXXXXXXX“ prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

 • suglasnost da Ergo-tehnika može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o klijentima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Klijentima te unapređenja usluga. Ergo-tehnika navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Ergo-tehnikate sprječavanja eventualnih zloporaba;

 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Ergo-tehnikakoji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;

 • suglasnost da mu se Ergo-tehnika može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;

 • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Ergo-tehnika će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. 

Ergo-tehnika neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Ergo-tehnikate sprječavanja eventualnih zloporaba. 

Ergo-tehnika će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Ergo-tehnikaa. 

Ergo-tehnika se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. 

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Ergo-tehnika će takve podatke izmjeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama. 

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

6.3. Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Ergo-tehnika neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Klijent ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

Ergo-tehnika ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Ergo-tehnika za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane (kako je i navedeno u članku 5.1.3.) koja enkripcijom štiti vaše podatke.

6.4. Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama

Ergo-tehnika jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Ergo-tehnikate sprječavanja eventualnih zloporaba

6.5. Otklanjanje pogrešaka

Ergo-tehnika ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

6.6. Prijava pogrešaka

Ergo-tehnika ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Ergo-tehnika dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

6.7. Cookie

Što je kolačić (cookie)? 

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja. 

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića. 

Kako onemogućiti kolačiće ? 

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica. 

Što su privremeni kolačići? 

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke. 

Što su stalni kolačići? 

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ''zapamtit'' će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama. 

Što su kolačići od prve strane? 

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici. 

Što su kolačići treće strane? 

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe. 

Koristi li www.ergo-tehnika.com kolačiće? 

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo. 

Kakve kolačiće koristi www.ergo-tehnika.com? 

Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ''zabilježeni'' u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane? 

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju. 

Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti 

Stranica koristi Google Analytics - servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima: 
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

7. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

7.1. Pravo na izmjene Općih uvjeta

Ergo-tehnika zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.

7.2. Važenje Općih uvjeta

Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda

7.3. Rješavanje sporova

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu

7.4. Kopiranje

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

7.5. Internet stranice trećih osoba

Stranica Ergo-tehnikawww.ergo-tehnika.com može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Ergo-tehnikaa, Ergo-tehnika nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Ergo-tehnika se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Opći uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Ergo-tehnika za takvo postupanje Korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.